sep
Herdenking WO2

Afgelopen maandag is gestart met de berging van het vliegtuigwrak van de Short Stirling nabij abdij Lilbosch. Dit gebeurde na een ruime week van voorbereiden, zoals het inrichten van het werkterrein, de aanvoer van materieel op de locatie en de opbouw van het ketenpark. Tijdens de graafwerkzaamheden naar het vliegtuigwrak is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) continu op de bergingslocatie. Daarom stelden we een aantal vragen aan Hans van der Zwet van de EODD over de mogelijke aanwezigheid van (nog niet geëxplodeerde) explosieven.

Zijn er nog niet geëxplodeerde explosieven aanwezig?
Kapitein Hans van der Zwet aan het woord: ‘’Dat zou kunnen, het betreft hier namelijk in eerste instantie een vliegtuigberging waarbij het niet duidelijk is of de Short Stirling zijn bommenlast, in totaal zes stuks, heeft afgeworpen op zijn vlucht op die bewuste avond op 10 september in 1942. Bij de crash zou volgens een veldwachter die getuige was, sprake zijn van drie explosies. Het is dus mogelijk dat er nog drie bommen liggen.’’

Wat betekent het als er bommen worden gevonden?
‘’Dit is geheel afhankelijk van de situatie en het ontstekingsmechanisme van de bommen’’, aldus van der Zwet. ‘’In principe zijn er drie mogelijkheden: 1. Demontage van de bom ter plekke met een beschermende constructie. 2. Vernietigen ter plekke door het ingraven van de bom. Of optie 3, het verplaatsen van de bom naar een (afgelegen) vernietigingslocatie elders.’’

Wat betekent dit voor de omgeving?
‘’Als er bommen worden gevonden, wordt de situatie ‘bevroren’. Dit betekent dat de werkzaamheden worden stilgelegd. De aangetroffen bommen worden, in de tijd tussen het aantreffen en de demontage, direct weer afgedekt in verband met de veiligheid. Ook wordt door de EODD in z’n geval een Plan van Aanpak opgesteld. Van het moment van het vinden van een bom tot het daadwerkelijk onschadelijk maken van de bom duurt enkele dagen. Uiteraard worden direct omwonenden in zo’n situatie nader geïnformeerd’’, aldus van der Zwet.

Hoe is de omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden?
Van der Zwet aan het woord: ‘’Met de dichtbij liggende stichting Pergamijn heeft de gemeente en de EODD al overlegd. Zo weet de stichting wat ze kan verwachten en hoe te handelen bij de eventuele vondst van een bom. Voor direct omwonenden was er op 2 september een informatieavond.’’ Van der Zwet: ‘’Dergelijke overleggen en informatieverstrekking zijn belangrijk om duidelijkheid te verschaffen en eventuele zorg en onrust weg te halen bij omwonenden en betrokkenen, zo kan de berging rustig en vooral veilig verlopen.’’

De bergingslocatie bezoeken
Lijkt het u interessant om de bergingslocatie te bezoeken? Dat kan, want op zaterdag 28 september vanaf 14.30 uur en op zaterdag 5 oktober vanaf 10.00 uur zijn er bezoekersdagen. Dan is de berging opengesteld voor publiek. Houd er rekening mee dat de berging niet met de auto toegankelijk is vanwege parkeergebrek bij de abdij. Een verwijzing naar het parkeerterrein ‘Leisurepark In de Bandert’ (Bandertlaan in Echt) is aangegeven met bebording. Hier kunt u uw auto parkeren en iedere 15 á 20 minuten met een pendelbus naar de berging gaan. Ook kunt u gebruik maken van de trein naar NS-station Echt. Vanaf hier is een looproute (middels bebording aangegeven) aangebracht richting de pendelbussen (+/-15 min lopen). Uiteraard kunt u ook met de fiets of te voet de bergingslocatie tijdens de kijkersdagen bezoeken.

Klik hier voor meer info!

Related Posts