sep
Herdenking WO2

Zoals velen van jullie weten is de berging van de Short Stirling nabij abdij Lilbosch op dit moment in volle gang. Wat wellicht minder bekend is, zijn de voorbereidende werkzaamheden die voorafgaand hebben plaatsgevonden om dit mogelijk te maken. Daarom geeft projectleider Peter Kempkens van de gemeente hierover tekst en uitleg.

Wanneer zijn jullie gestart met de voorbereidingen?

‘’Eind 2018 werd duidelijk dat onze gemeente deel uitmaakt van de eerste zes bergingen uit het nationaal programma ‘Kansrijke Bergingen’. Medio januari 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen. Als eerste hebben we met de stafofficier van de Koninklijke Luchtmacht, de heer Aalberts, om tafel gezeten om een beeld te krijgen wat een vliegtuigberging exact inhoudt en welke stappen moeten worden doorlopen. Intern en met de Omgevingsdienst is vervolgens direct gekeken of bepaalde vergunningen nodig zijn. Het is belangrijk om meteen in de planning hier rekening mee te houden aangezien vergunningstrajecten een bepaalde doorlooptijd hebben en hiervoor vaak vooraf onderzoeken noodzakelijk zijn’’, aldus Peter Kempkens.

Waar moeten we allemaal aan denken als je het hebt over voorbereidingen?

‘’Vanuit de gemeente moest veel geregeld worden. Denk aan bodem- , bemalings- flora & fauna en detectie-onderzoek’’, aldus Kempkens. ‘’Ook de aanvraag van de benodigde vergunningen, het wegzetten van een opdracht naar een aannemer en overleggen met omliggende bedrijven en organisaties zijn belangrijke zaken die we hebben opgepakt. Daarnaast vergen de bijkomende zaken rondom de berging ook veel aandacht. Denk hierbij aan de scholenmiddag(en), het bezoek van een viertal Kamerleden, het bezoek van Minister Ollongren, overige bestuurlijke vertegenwoordigers en natuurlijk de bezoekersdagen.’’

Hoe verloopt de uitvoering op dit moment?

‘’Tijdens de uitvoering zijn er natuurlijk ook altijd dingen die net even anders lopen dan van te voren bedacht. Ook dan is het snel schakelen, met bijvoorbeeld het bergingsbedrijf ECG, om vervolgens knopen door te haken. De ‘trein’ die in gang is gezet moet immers blijven door gaan. Als projectleider is dit natuurlijk een uniek project om deel van uit te mogen maken. Zeker aangezien dit de eerste berging is uit het nationaal programma en daarom ook veel media aandacht krijgt. Ook andere gemeenten die vanuit dit programma met de voorbereiding(en) van een berging bezig zijn hebben onze bergingsocatie bezocht. Zo hebben zij een indruk gekregen wat de werkzaam-heden inhouden en wat er op hun af komt. Het wiel hoef je niet 2 keer uit te vinden en zo leren we van elkaar.’’

Kun je iets meer vertellen over deze bezoekersdagen?

‘’De bezoekersdagen zijn op 28 september vanaf 14.30 uur tot 18.00 uur en op 5 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur. Hier hebben we ook logistiek gezien het een en ander geregeld. Zo is op de bergingslocatie een parkeergebrek. Om die reden hebben we pendelbussen ingezet die om het kwartier vanaf het parkeerterrein aan de Bandert naar de bergingslocatie rijden. Een omleidingsroute en verkeersregelaars worden ook ingezet om dit alles in goede banen te leiden. Een tent van 30 bij 10 meter wordt ingericht waar de gevonden voorwerpen van het vliegtuigwrak liggen uitgestald. Ook dit vergt allemaal een goede voorbereiding en afstemming met diverse partijen’’, aldus projectleider Peter Kempkens.


Kamerleden op bezoek bij de berging

Voorafgaand aan het bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (van 25-9-19) zijn op vrijdag 20 september vier Tweede Kamerleden te gast geweest in de gemeente Echt-Susteren en werden ontvangen door wethouders Pustjens en Meuwissen.

Deze Kamerleden, Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Harry van der Molen (CDA), Tobias van Gent (VVD) en Wybren van Haga (VVD) hebben onder meer een bezoek gebracht aan de bergingslocatie van de Short Stirling, waar zij zich onder de indruk toonden van de werkzaamheden en het verhaal rondom deze berging. Het Rijk heeft vorig jaar, op verzoek van de betreffende Kamerleden, geld beschikbaar gesteld voor de berging van geallieerde vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Daarmee kunnen de nog levende nabestaanden hun verongelukte familieleden een laatste, eervolle rustplaats geven. De berging in onze gemeente is de eerste in de reeks.

Related Posts