Activiteiten 75 jaar bevrijding Limburg Gemeente Echt-Susteren

Echt-Susteren viert 75 jaar Bevrijding
Op 5 mei 2020 viert Nederland dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Zo ook Echt-Susteren dat in september 1944 (Roosteren en Nieuwstadt) en januari 1945 (de rest van de gemeente) werd bevrijd.
De periode september 2019 tot en met januari 2020 staat in het teken van herdenking, viering  en verbroedering. De gemeente Echt-Susteren gaat samen met verschillende (lokale) initiatieven en de gemeenten Maaseik (B) en Selfkant (D) zorgen voor een passend programma voor jong en oud.

Openluchttentoonstelling – wandeling door Susteren

Periode mei 2019 – januari 2020

Informatie
Op diverse plaatsen in Susteren worden foto’s met korte tekst geplaatst, waarbij men tevens een vergelijking kan maken van de huidige situatie met die van vijfenzeventig jaar geleden.

Het betreft een vijfentwintigtal afbeeldingen, bevestigd op roestvrij stalen lezenaars, die bij het desbetreffende pand in de grond geplaatst worden. Deze komen ca. 80 cm boven de grond, zodat ook kinderen deze goed kunnen bekijken.

De afbeeldingen zijn geplastificeerd, zodat regen geen invloed kan hebben. Op de afbeelding staat een foto uit begin 1945, een korte tekst behorende bij het pand en een kaartje van een gedeelte van de plattegrond van het dorp met de wandelroute. 

In deze route worden ook opgenomen herinneringsstenen bij woningen van gedeporteerde Joden en het huis waar Majoor Evans gewond raakte. Ook voert de route langs monumenten op Raadhuisplein en het kanon.

Op het Willibrordusplcin staan een zestal frames waarin cvcn/ovcci afbeeldingen aangebracht zijn. Momenteel zijn het afbeelding in het kader van de herdenking van WO I. De Natuurvrienden wil in samenwerking met de Kunstgroep Swentibold deze doeken vervangen door nieuwe. Aangezien er al een oorlogswandeling met vele foto’s van het verwoeste Susteren uitgezet is. leek het verstandiger om een ander thema te kiezen. Men heeft het plan opgevat om een aantal foto’s van een maquette van Susteren met korte tekstjes te plaatsen.

75 Jaar VV Roosteren; jubileumfeest in teken van 75 jaar bevrijding. 

30 augustus 2019 t/m 1 september 2019

Eyckholtstraat 1, 6116 BR Roosteren

Informatie
De voetbalclub viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. Daartoe wordt op 30 augustus tot en met 1 september een kleinschalig evenement georganiseerd. Het jubileum zal voor een (belangrijk) deel in het teken staan van 75 jaar bevrijding. De club vindt haar oorsprong immers rond de bevrijding van de westzijde van het Julianakanaal in mei 1944. De voetbalclub is toen (her)opgericht. Met name op de eerste avond zal er worden stilgestaan hierbij. De historie van de club komt dan uitgebreid aan de orde, er is nog veel materiaal en informatie beschikbaar uit de beginperiode inclusief de eerst gemaakte elftalfoto. De wedstrijd op de zaterdag heeft een historisch karakter, het eerste elftal zal in een nieuwe “retro-tenue” spelen dat is afgeleid van het eerste tenue vlak na de bevrijding met de bekende “Rode V”, tevens afgeleid van “bevrijding/overwinning”. Het jeugdtoernooi op de zaterdag heeft een internationaal karakter.

Orgelkring Roosteren; herdenking Bevrijdingsdag in Roosteren

29 september 2019

Vanaf 11:00 uur 

Parochiekerk Roosteren, Maasheuvel 6, 6116 BT Roosteren

Informatie
30 september 1944 werd het Maasdorp Roosteren (het gedeelte aan de westzijde van het Julianakanaal) bevrijd. Deze gebeurtenis zal niet ongemerkt voorbij gaan. Op zondag 29 september vindt er in de parochiekerk van Roosteren een aantal bijzondere activiteiten plaats.

Om 11.00 uur wordt er een pontificale Hoogmis opgedragen die door mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, zal worden voorgegaan en waarbij de H.E.H. Lauvenberg, pastoor-deken van Susteren zal concelebreren.

Bijzonder is het feit dat deze mis, voornamelijk “ouderwets” in het Gregoriaans zal worden opgeluisterd. De muzikale omlijsting ligt in handen van de gemengde zangvereniging Crescendo uit Doenrade.

Omstreeks 12.30 uur zal er in De Roosterhoeve een lunch geserveerd worden waarna de mogelijkheid bestaat deel te nemen aan een rondwandeling langs markante plekken in het Maasdorp onder leiding van een gids.

Om 15.30 uur zal er een bevrijdingsconcert plaatsvinden dat tevens bestempeld kan worden als benefietconcert voor de restauratie van het monumentale Van Dintherorgel uit 1857, dat tijdens deze middag kort bespeeld zal worden door Hans Maes.

Aan dit bevrijdingsconcert  wordt deelgenomen door de Roosterse vocale solisten Nicole Maessen, Britt Eberson en Patrick Henckens, het mannenkoor De Wieërdzengers uit Sint Joost en het Clarinetchoir uit Weert. 

Verdere informatie volgt te zijner tijd.

Voor vragen: orgelkring-roosteren@ziggo.nl 

Filmtentoonstelling van het toneelstuk “De Moder”.

19 september

Aanvang 19:30 uur

Zorgcentrum Vastrada, Kloosterstraat 47, 6114 HG Susteren

Informatie
De Moder werd in 1987 geschreven door Piet Zits. Het stuk is in het Susterens dialect geschreven en geeft, in vijf bedrijven, een beeld van de dramatische gebeurtenissen die zich in Susteren voltrokken in de periode van september i944 tot de evacuatie van Susteren op 7 november 1944. 

Piet Zits schetst de afschuwelijke gebeurtenissen, die bijna alle bewoners van Susteren hebben getroffen. Zo leden zij allen onder het feit, dat de geallieerden in september 1944 hun triomfantelijke opmars vanuit het zuiden, uitgerekend voor de Vloedgraaf, stopten, een nietige beek tussen Nieuwstadt en Susteren. Alle bewoners leefden maanden lang in hoop en vrees. Hoop dat de Amerikanen eindelijk zouden doorstoten, vrees voor de razzia’s en voor de duizenden granaten die elk moment van de dag en de nacht konden inslaan. Iedereen kende, letterlijk, de zorg om het dagelijks brood. De elektriciteit werd op de duur afgesneden, water haalde je uit een put of een pomp. Spanningen in gezinnen hoopten zich op omdat men de hele dag op eikaars lip zat. De kinderen gingen niet meer naar school, de mannen hielden zich binnenshuis of moesten elders onderduiken, het zware werk vaak noodgedwongen overlatend aan de vrouwen. Men woonde of sliep althans in de kelder, er was gebrek aan kleren, schoeisel, licht. Er ontstonden in gezinnen hevige ruzies over de vraag of men zich al dan niet mocht “afgeven” met de “goede” Duitse soldaten die maanden lang in Susteren lagen. En velen zagen met ontzetting hoe voor en na hun huizen aan flarden werden geschoten. In het toneelspel komt men al deze algemene ervaringen tegen, van de strijd om het naakte bestaat tot de simpele, dagelijkse strijd om bijvoorbeeld vlooien en luizen uit huis te houden. Toch is het toneelstuk geen aaneenrijging van algemene gebeurtenissen. Alles speelt zich af in de woonkamer, later kelder, van een mijnwerkersgezin 

Centraal in het stuk staat de moeder, van daar ook de titel: “n Moder”. Piet Zits heeft daarmee tot uiting willen brengen zijn diepe eerbied voor veel vrouwen die in het hele oorlogsgebeuren meestal veel minder aandacht’ en waardering kregen dan de mannen en die soms, door de harde omstandigheden gedwongen, een zeer belangrijke rol in het gezin gingen spelen. De moeder in dit stuk is geen heldin, zij heeft haar momenten van zwakte, verdriet, onredelijkheid en verbittering, maar daarnaast komt zij toch vooral naar voren als een sterke, onbuigzame vrouw, die uiteindelijk niet buigt, voor welk onheil dan ook.

Berging en open dag Short Stirling W7630 MG-M en bezoek Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 

25 & 28 september en 5 oktober 2019

Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6, 6102 RJ Echt

Informatie
De voorbereidingen voor de berging van de Engelse bommenwerper Short Stirling zijn al in volle gang. Binnen enkele weken gaat de eerste schop ook daadwerkelijk de grond in. Dit is het eerste vliegtuig dat volgens het nationale bergingsprogramma wordt geborgen.

Op 25 september 2019 zal Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een delegatie een bezoek brengen aan de bergingslocatie. 

Op 28 september 2019 zal de officiële jaarlijkse herdenking verzorgd worden door de Stichting Op Vleugels der Vrijheid verzorgd worden van 11:00 – 13:30 uur. De stichting besteedt dit jaar tijdens de herdenking in het bijzonder aandacht aan de bemanning van de Stirling W7630 MG-M.

Het publiek heeft deze dag de mogelijkheid om de bergingslocatie te bezoeken vanaf 14.30 uur tot 18.00 uur. ‘Stichting Berging Stirling W7630’ ondersteunt de gemeente tijdens het hele proces en begeleidt de nabestaanden tijdens hun bezoek aan Echt-Susteren. 

Op 5 oktober 2019 zal de bergingslocatie vanaf 10:00 uur toegankelijk zijn voor het publiek. 

WO II Herdenkingsconcert: Fanfare de Maasoever Roosteren

20 oktober 2019

Vanaf 15:00 uur

Informatie
Op zondag 20 oktober as. organiseert Fanfare de Maasoever Roosteren een WO II Herdenkingsconcert. Vanaf 15.00 uur kunt u in het gemeenschapshuis te Roosteren genieten van een sfeervol programma. 

In 2019 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Reden genoeg om de afsluiting van een van de donkerste periodes uit de wereldgeschiedenis muzikaal te herdenken. Naast de fanfare zal ook de drumband ‘acte de presence’ geven. Het publiek krijgt een uitgebreid assortiment geserveerd van ‘muziek uit die tijd’, variërend van bekende klassiekers als Soldaat van Oranje en Schindler’s list tot het lichtere swinggenre van Glenn Miller. Voor elk wat wils dus.    

Herdenking “evacuatie van Susteren” met het reünieorkest van de Limburgse Jagers

7 november 2019

Vanaf 19:30 uur 

St. Amelbergabasiliek, Salvatorplein 10, 6114 HE Susteren

Informatie
Als herdenking van deze dag organiseert de Vereniging van Natuurvrienden Susteren een avond waarin teksten voorgedragen worden van Susterenaren die de gebeurtenissen beleefd hebben. Geput wordt uit beschrijvingen in latere tijden zoals het boek van Piet en Evert Zits, dat geheel gevuld is met verhalen van Susterenaren. Verder zullen de dagboeken waarover de vereniging mag beschikking en opgeschreven herinneringen nog bijzondere details weergeven. 

Verder zal het Reünie-orkest van de Limburgse Jagers de avond van gepaste muziek voorzien.

Filmtentoonstelling van het toneelstuk “’t Bleumke d’roet”

16 januari 2020

Vanaf 19:30 uur 

Locatie nader te bepalen

Informatie
De Engelse majoor Evans die de operatie bevrijding Susteren vanuit Dieteren leidde schreef over die dag: Om 2.30 uur in de koude donkere morgen van 17 januari 1945 verspreidde mijn ‘B’ compagnie van het 1/5 Queens Royal Regiment zich over de met sneeuw bedekte velden met als opdracht een klein dorp met de naam Susteren, twee mijl van de Duitse grens, aan te vallen en te veroveren. In het geheim aanvallen werd ons gezegd en als het eventueel mis zou gaan dan zou de AGRA = Army Group Royal Artillery (artilleriegeschut) ingezet worden. Dat zou ze (de Duitsers) klein krijgen voordat wij het dorp zouden binnen trekken. Nauwelijks hebben we rekening gehouden met dat vreselijke spervuur dat ons zou treffen voordat de dag teneinde was – over ons afgeroepen door onszelf. 

(Ze moesten echter wachten tot ongeveer 4 uur totdat de zoeklichten uitgeschakeld werden): We kropen stilletjes voorwaarts. We waren 30 yard verwijderd van Susteren toen we iemand hoorden schreeuwen en er werd een schot gelost. Toen gingen we over tot onze gebruikelijke tactiek van rennen, schreeuwen en gillen, schietend vanuit de heup. Deze tactiek heb ik onderwezen in een Engelse militaire school en uit ervaring wisten we dat de tegenpartij verstijfd van angst zou zijn. 

In dit geval functioneerde dit ook zo en we renden door het voorste gedeelte van Susteren. We namen zeven en dertig Duitsers gevangen en niemand raakte hierbij gewond. 

Bij het aanbreken van de dag verdween onze opgetogenheid als sneeuw voor de zon toen we ontdekten dat de vijand over drie tanks in Susteren beschikte. Onze tanks waren er niet in geslaagd ons te bereiken, dit had te maken met de dijken, de greppels met water en de zachte grond. 

Wat volgde was een wanhopig vuurgevecht waarbij de tanks hoekhuizen verwoestten. De brokstukken vielen boven op onze mannen. 

Toen later die dag de Vloedgraaf vanuit het zuiden overgestoken werd kon het restant van de vechtende compagnie bevrijd worden. De Duitsers werden verdreven uit Susteren en een dag later werd ook de Heide bevrijd. 

In 2005 schreef Evert Zits een toneelstuk in vier bedrijven over de periode na de bevrijding van Susteren. Het is geplaatst in de lente van 1945 Het is getiteld ’t Bleumke d’roet. Regisseur was Karei Fiddelers. Het handelt over het dagelijkse leven in Susteren, waarbij ook prins Bernhard en Koningin Wilhelmina hun opwachting maken in Susteren. Het is een blijspel. 

Het besluit om de herdenking van 75 jaar bevrijding met “n Bleumke d’roet ‘ te beëindigen is een bewuste keuze. De ellende van de oorlog kan én mag niet vergeten worden, maar af en toe een lach kan, al is het maar een héél klein beetje, de pijn en het leed verzachten.

Officieel herdenkingsweekend

17 – 19 januari 2020

Echt en Susteren

Informatie

Zaterdag 17 januari 2020

  • 18:30 uur Officiële aanvang herdenkingsfestiviteiten op het Raadhuisplein in Susteren met presentatie gerenoveerd PAK-43-41 kanon.


Zaterdag 18 januari 2020

  • 12:00 uur Re-enactment evenement terrein Schutterij St. Sebastianus, Baakhoverweg Susteren
  • 19:00 uur Groots internationaal herdenkingsconcert in het paviljoen op het Raadhuisplein Susteren


Zondag 19 januari 2020

  • 11:00 uur Pontificale Hoogmis in de St. Landricuskerk Echt georganiseerd door Stichting Edith Stein 
  • 12:30 uur Liberty Tour door alle kernen van de gemeente Echt-Susteren
  • 13:00 uur Live muziek door Jack Million Band in paviljoen op de Nieuwe Markt Echt
  • 15:15 uur Defilé vanaf het bordes van het gemeentehuis op de Nieuwe Markt Echt
  • 16:00 uur Live muziek door Jack Million Band in paviljoen op de Nieuwe Markt Echt
  • 18:00 uur Einde herdenkingsweekend